Wyniki i wygrane Super Szansa

Ostatnie wyniki

Numer
losowania
DataGodz.Numer
124519-02-18, poniedziałek14:00
0
4
2
0
1
7
5
0
4
2
0
1
7
5
Zobacz wygrane
0
4
2
0
1
7
5

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑110 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑5100.00
☐☐☐☐☐☑☑5110.00
☐☐☐☐☐☐☑5532.00
124418-02-18, niedziela21:40
1
6
5
8
0
3
6
1
6
5
8
0
3
6
Zobacz wygrane
1
6
5
8
0
3
6

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑110 000.00
☐☐☐☑☑☑☑21 000.00
☐☐☐☐☑☑☑17100.00
☐☐☐☐☐☑☑16910.00
☐☐☐☐☐☐☑17852.00
124318-02-18, niedziela14:00
2
3
4
3
1
7
2
2
3
4
3
1
7
2
Zobacz wygrane
2
3
4
3
1
7
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑3100.00
☐☐☐☐☐☑☑4510.00
☐☐☐☐☐☐☑4982.00
124217-02-18, sobota21:40
3
9
9
2
1
3
2
3
9
9
2
1
3
2
Zobacz wygrane
3
9
9
2
1
3
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑310 000.00
☐☐☐☑☑☑☑151 000.00
☐☐☐☐☑☑☑108100.00
☐☐☐☐☐☑☑108810.00
☐☐☐☐☐☐☑106522.00
124117-02-18, sobota14:00
7
8
7
5
2
6
5
7
8
7
5
2
6
5
Zobacz wygrane
7
8
7
5
2
6
5

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑9100.00
☐☐☐☐☐☑☑6110.00
☐☐☐☐☐☐☑6582.00
124016-02-18, piątek21:40
5
1
9
3
9
7
9
5
1
9
3
9
7
9
Zobacz wygrane
5
1
9
3
9
7
9

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑110 000.00
☐☐☐☑☑☑☑21 000.00
☐☐☐☐☑☑☑30100.00
☐☐☐☐☐☑☑25110.00
☐☐☐☐☐☐☑27662.00
123916-02-18, piątek14:00
0
9
5
6
1
9
4
0
9
5
6
1
9
4
Zobacz wygrane
0
9
5
6
1
9
4

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑5100.00
☐☐☐☐☐☑☑5610.00
☐☐☐☐☐☐☑5992.00
123815-02-18, czwartek21:40
1
3
9
0
5
2
0
1
3
9
0
5
2
0
Zobacz wygrane
1
3
9
0
5
2
0

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑210 000.00
☐☐☐☑☑☑☑81 000.00
☐☐☐☐☑☑☑95100.00
☐☐☐☐☐☑☑80910.00
☐☐☐☐☐☐☑87772.00
123715-02-18, czwartek14:00
4
2
7
5
8
4
1
4
2
7
5
8
4
1
Zobacz wygrane
4
2
7
5
8
4
1

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑8100.00
☐☐☐☐☐☑☑6510.00
☐☐☐☐☐☐☑5482.00
123614-02-18, środa21:40
2
3
6
3
8
0
3
2
3
6
3
8
0
3
Zobacz wygrane
2
3
6
3
8
0
3

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑21 000.00
☐☐☐☐☑☑☑28100.00
☐☐☐☐☐☑☑24310.00
☐☐☐☐☐☐☑27412.00
Lotto
losowanie nr 1245
19-02-18, poniedziałek
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
0
4
2
0
1
7
5

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑110 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑5100.00
☐☐☐☐☐☑☑5110.00
☐☐☐☐☐☐☑5532.00
0
4
2
0
1
7
5
0
4
2
0
1
7
5

Lotto
losowanie nr 1244
18-02-18, niedziela
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
1
6
5
8
0
3
6

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑110 000.00
☐☐☐☑☑☑☑21 000.00
☐☐☐☐☑☑☑17100.00
☐☐☐☐☐☑☑16910.00
☐☐☐☐☐☐☑17852.00
1
6
5
8
0
3
6
1
6
5
8
0
3
6

Lotto
losowanie nr 1243
18-02-18, niedziela
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
2
3
4
3
1
7
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑3100.00
☐☐☐☐☐☑☑4510.00
☐☐☐☐☐☐☑4982.00
2
3
4
3
1
7
2
2
3
4
3
1
7
2

Lotto
losowanie nr 1242
17-02-18, sobota
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
3
9
9
2
1
3
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑310 000.00
☐☐☐☑☑☑☑151 000.00
☐☐☐☐☑☑☑108100.00
☐☐☐☐☐☑☑108810.00
☐☐☐☐☐☐☑106522.00
3
9
9
2
1
3
2
3
9
9
2
1
3
2

Lotto
losowanie nr 1241
17-02-18, sobota
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
7
8
7
5
2
6
5

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑9100.00
☐☐☐☐☐☑☑6110.00
☐☐☐☐☐☐☑6582.00
7
8
7
5
2
6
5
7
8
7
5
2
6
5

Lotto
losowanie nr 1240
16-02-18, piątek
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
5
1
9
3
9
7
9

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑110 000.00
☐☐☐☑☑☑☑21 000.00
☐☐☐☐☑☑☑30100.00
☐☐☐☐☐☑☑25110.00
☐☐☐☐☐☐☑27662.00
5
1
9
3
9
7
9
5
1
9
3
9
7
9

Lotto
losowanie nr 1239
16-02-18, piątek
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
0
9
5
6
1
9
4

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑5100.00
☐☐☐☐☐☑☑5610.00
☐☐☐☐☐☐☑5992.00
0
9
5
6
1
9
4
0
9
5
6
1
9
4

Lotto
losowanie nr 1238
15-02-18, czwartek
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
1
3
9
0
5
2
0

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑210 000.00
☐☐☐☑☑☑☑81 000.00
☐☐☐☐☑☑☑95100.00
☐☐☐☐☐☑☑80910.00
☐☐☐☐☐☐☑87772.00
1
3
9
0
5
2
0
1
3
9
0
5
2
0

Lotto
losowanie nr 1237
15-02-18, czwartek
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
4
2
7
5
8
4
1

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑8100.00
☐☐☐☐☐☑☑6510.00
☐☐☐☐☐☐☑5482.00
4
2
7
5
8
4
1
4
2
7
5
8
4
1

Lotto
losowanie nr 1236
14-02-18, środa
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
2
3
6
3
8
0
3

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑21 000.00
☐☐☐☐☑☑☑28100.00
☐☐☐☐☐☑☑24310.00
☐☐☐☐☐☐☑27412.00
2
3
6
3
8
0
3
2
3
6
3
8
0
3

Wyszukaj wyniki wg daty

Wyszukaj wyniki

Sprawdź wygrane po liczbach

Sprawdź wygrane

Wprowadź numer z Twojego kuponu oraz datę i godzinę losowania.

Najwyższe wygrane

Lp.MiejscowośćAdres kolekturyDataWygrana
1.Dąbrowa ChełmińskaBydgoska 4631-12-172 000 000,00
2.KaniwolaKaniwola 64a02-04-172 000 000,00
3.Strzelce OpolskieStrażacka 210-11-162 000 000,00
4.WrocławBajana 127-10-162 000 000,00
5.PoznańWyłom 204-08-162 000 000,00
6.Pruszcz GdańskiChopina 3810-07-162 000 000,00
7.Tomaszów LubelskiTraugutta 110-06-162 000 000,00
8.PoznańWielka 708-02-18100 000,00
9.KrakówAleja Gen. Bora Komorowskiego 3702-01-18100 000,00
10.OpalenicaA. Mickiewicza 524-12-17100 000,00
Lotto Plus
02-04-17
2 000 000,00
Lotto Plus
27-10-16
2 000 000,00
Lotto Plus
04-08-16
2 000 000,00
Lotto Plus
10-07-16
2 000 000,00
Lotto Plus
08-02-18
100 000,00
Lotto Plus
24-12-17
100 000,00
Zobacz pozostałe wygrane

Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na