Wyniki i wygrane Super Szansa

Ostatnie wyniki

Numer
losowania
DataGodz.Numer
279202-04-20, czwartek21:40
0
0
0
0
5
2
7
0
0
0
0
5
2
7
Zobacz wygrane
0
0
0
0
5
2
7

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑71 000.00
☐☐☐☐☑☑☑57100.00
☐☐☐☐☐☑☑56910.00
☐☐☐☐☐☐☑55822.00
279102-04-20, czwartek14:00
1
8
7
1
0
0
8
1
8
7
1
0
0
8
Zobacz wygrane
1
8
7
1
0
0
8

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑3100.00
☐☐☐☐☐☑☑2310.00
☐☐☐☐☐☐☑3592.00
279001-04-20, środa21:40
7
7
6
3
2
7
1
7
7
6
3
2
7
1
Zobacz wygrane
7
7
6
3
2
7
1

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑7100.00
☐☐☐☐☐☑☑11410.00
☐☐☐☐☐☐☑14772.00
278901-04-20, środa14:00
6
7
2
3
8
2
2
6
7
2
3
8
2
2
Zobacz wygrane
6
7
2
3
8
2
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑5100.00
☐☐☐☐☐☑☑3510.00
☐☐☐☐☐☐☑2942.00
278831-03-20, wtorek21:40
5
6
6
7
4
7
3
5
6
6
7
4
7
3
Zobacz wygrane
5
6
6
7
4
7
3

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑110 000.00
☐☐☐☑☑☑☑81 000.00
☐☐☐☐☑☑☑63100.00
☐☐☐☐☐☑☑60110.00
☐☐☐☐☐☐☑55942.00
278731-03-20, wtorek14:00
0
1
4
9
8
9
8
0
1
4
9
8
9
8
Zobacz wygrane
0
1
4
9
8
9
8

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑8100.00
☐☐☐☐☐☑☑3810.00
☐☐☐☐☐☐☑3902.00
278630-03-20, poniedziałek21:40
7
6
2
0
2
2
0
7
6
2
0
2
2
0
Zobacz wygrane
7
6
2
0
2
2
0

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑41 000.00
☐☐☐☐☑☑☑15100.00
☐☐☐☐☐☑☑14810.00
☐☐☐☐☐☐☑13942.00
278530-03-20, poniedziałek14:00
9
2
7
3
3
7
5
9
2
7
3
3
7
5
Zobacz wygrane
9
2
7
3
3
7
5

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑1100.00
☐☐☐☐☐☑☑4010.00
☐☐☐☐☐☐☑3222.00
278429-03-20, niedziela21:40
4
3
7
3
0
3
1
4
3
7
3
0
3
1
Zobacz wygrane
4
3
7
3
0
3
1

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑4100.00
☐☐☐☐☐☑☑9010.00
☐☐☐☐☐☐☑9882.00
278329-03-20, niedziela14:00
9
6
4
8
0
9
2
9
6
4
8
0
9
2
Zobacz wygrane
9
6
4
8
0
9
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑3100.00
☐☐☐☐☐☑☑1410.00
☐☐☐☐☐☐☑2262.00
Lotto
losowanie nr 2792
02-04-20, czwartek
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
0
0
0
0
5
2
7

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑71 000.00
☐☐☐☐☑☑☑57100.00
☐☐☐☐☐☑☑56910.00
☐☐☐☐☐☐☑55822.00
0
0
0
0
5
2
7
0
0
0
0
5
2
7

Lotto
losowanie nr 2791
02-04-20, czwartek
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
1
8
7
1
0
0
8

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑3100.00
☐☐☐☐☐☑☑2310.00
☐☐☐☐☐☐☑3592.00
1
8
7
1
0
0
8
1
8
7
1
0
0
8

Lotto
losowanie nr 2790
01-04-20, środa
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
7
7
6
3
2
7
1

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑7100.00
☐☐☐☐☐☑☑11410.00
☐☐☐☐☐☐☑14772.00
7
7
6
3
2
7
1
7
7
6
3
2
7
1

Lotto
losowanie nr 2789
01-04-20, środa
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
6
7
2
3
8
2
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑5100.00
☐☐☐☐☐☑☑3510.00
☐☐☐☐☐☐☑2942.00
6
7
2
3
8
2
2
6
7
2
3
8
2
2

Lotto
losowanie nr 2788
31-03-20, wtorek
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
5
6
6
7
4
7
3

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑110 000.00
☐☐☐☑☑☑☑81 000.00
☐☐☐☐☑☑☑63100.00
☐☐☐☐☐☑☑60110.00
☐☐☐☐☐☐☑55942.00
5
6
6
7
4
7
3
5
6
6
7
4
7
3

Lotto
losowanie nr 2787
31-03-20, wtorek
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
0
1
4
9
8
9
8

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑8100.00
☐☐☐☐☐☑☑3810.00
☐☐☐☐☐☐☑3902.00
0
1
4
9
8
9
8
0
1
4
9
8
9
8

Lotto
losowanie nr 2786
30-03-20, poniedziałek
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
7
6
2
0
2
2
0

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑41 000.00
☐☐☐☐☑☑☑15100.00
☐☐☐☐☐☑☑14810.00
☐☐☐☐☐☐☑13942.00
7
6
2
0
2
2
0
7
6
2
0
2
2
0

Lotto
losowanie nr 2785
30-03-20, poniedziałek
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
9
2
7
3
3
7
5

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑1100.00
☐☐☐☐☐☑☑4010.00
☐☐☐☐☐☐☑3222.00
9
2
7
3
3
7
5
9
2
7
3
3
7
5

Lotto
losowanie nr 2784
29-03-20, niedziela
21:40
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
4
3
7
3
0
3
1

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑11 000.00
☐☐☐☐☑☑☑4100.00
☐☐☐☐☐☑☑9010.00
☐☐☐☐☐☐☑9882.00
4
3
7
3
0
3
1
4
3
7
3
0
3
1

Lotto
losowanie nr 2783
29-03-20, niedziela
14:00
Zobacz
wygrane

Liczba wygranych

Ukryj
9
6
4
8
0
9
2

Liczba wygranych

StopnieLiczbaKwota(zł)
☑☑☑☑☑☑☑02 000 000.00
☐☑☑☑☑☑☑0100 000.00
☐☐☑☑☑☑☑010 000.00
☐☐☐☑☑☑☑01 000.00
☐☐☐☐☑☑☑3100.00
☐☐☐☐☐☑☑1410.00
☐☐☐☐☐☐☑2262.00
9
6
4
8
0
9
2
9
6
4
8
0
9
2

Wyszukaj wyniki wg daty

Wyszukaj wyniki

Sprawdź wygrane po liczbach

Sprawdź wygrane

Wprowadź numer z Twojego kuponu oraz datę i godzinę losowania.

liczba losowań

Najwyższe wygrane

Lp.MiejscowośćAdres kolekturyDataWygrana
1.Tomaszów LubelskiTraugutta 110-06-162 000 000,00
2.Pruszcz GdańskiChopina 3810-07-162 000 000,00
3.PoznańWyłom 204-08-162 000 000,00
4.WrocławBajana 127-10-162 000 000,00
5.Strzelce OpolskieStrażacka 210-11-162 000 000,00
6.KaniwolaKaniwola 64a02-04-172 000 000,00
7.Dąbrowa ChełmińskaBydgoska 4631-12-172 000 000,00
8.MarkiZąbkowska 2827-09-182 000 000,00
9.LegionowoZegrzyńska 11516-10-182 000 000,00
10.SulejówekHotelowa 813-08-192 000 000,00
Lotto Plus
10-07-16
2 000 000,00
Lotto Plus
04-08-16
2 000 000,00
Lotto Plus
27-10-16
2 000 000,00
Lotto Plus
02-04-17
2 000 000,00
Lotto Plus
27-09-18
2 000 000,00
Lotto Plus
16-10-18
2 000 000,00
Lotto Plus
13-08-19
2 000 000,00
Zobacz pozostałe wygrane


Dołącz do nas na